Baptisten Gemeente Pernis Logo

Baptistengemeente Pernis

 
     
"Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij."
Mattheus 19:14
 
Visie

In de jaren dat een Gemeente Opbouw Werker, Ds. P. Wijchers, onze gemeente bijstond betreffende opbouw voor de toekomst zijn er vele bijeenkomsten geweest.
Tijdens deze bijeenkomsten heeft de gemeente een visie bepaald waarmee zij verder willen, zie onderstaande visie.

"We willen een missionaire gemeente zijn waarbinnen iedereen op grond van zijn of haar gaven een bij hem / haar passende taak vervult, dienstbaar aan de op- en uitbouw van de gemeente."

- Missionaire wil zeggen: werkend aan de missie (= opdracht) van de Here Jezus, verwoord in Matheus 28 : 19.
- Gaven wil zeggen: de door God aan Zijn kinderen gegeven mogelijkheden, zie Romeinen 12 : 6 - 8.
- Taak wil zeggen: een functie / opdracht binnen de gemeente; passend zoals Paulus dat schetst in 1 Korintiers 12 : 12 - 31.
- Op- en uitbouw wil zeggen: het (laten) groeien van de gemeente, in geloof en in aantal.

We willen hieraan werken door het uitvoeren van de 5 taken van de gemeente, zoals deze vanuit de bijbel worden aangereikt:
- Liturgie (vieren / aanbidden).
- Pastoraat (onderlinge zorg).
- Catechese (onderwijs / toerusting).
- Diaconaat (dienstbaar functioneren).
- Evangelisatie (getuigen).

Welkom
Actueel:
Alle gemeentelijke activiteiten gaan, in het kader van het coronavirus, voor onbepaalde tijd niet door

De diensten zijn elke zondag vanaf 10:00 uur online beschikbaar via YouTube, zoeken op Baptisten Pernis