Baptisten Gemeente Pernis Logo

Baptistengemeente Pernis

 
     
"Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij."
Mattheus 19:14
  Verenigingen
Vrouwen Bijbel Studie Groep (VBSG)

Deze groep is ongeveer 10 jaar geleden opgericht door een paar moeders en bestaat uit 10 vrouwen en nadat 's morgens de kinderen naar school zijn gebracht komen zij bij elkaar.
De groep komt om de 14 dagen op een woensdag ochtend bij elkaar in de kerk, met uitzondering van de vakanties.
Er wordt om 09.30 uur begonnen en eindigen om 11.30 uur. Het zijn open ochtenden en alle gezinten zijn welkom.
Er wordt geen contributie betaald, maar er wordt wel (vrijwillig) gespaard voor een zendings echtpaar in Brazilie.
In plaats van over koetjes en kalfjes te praten is besloten om aan een bijbelstudie te doen.
Momenteel gebruiken we een boekje van Tonneke Bijker, genaamd "Niet buiten Hem om".
Doordat we met elkaar lezen en erover praten komen er fijne gesprekken los dat vaak tot bemoediging of troost voor elkaar kan zijn. Daarnaast is er ook ruimte voor een kopje koffie en andere gesprekken.

Mannen Bijbel Studie Groep (MBSG)

In principe komt men 1x per maand bij elkaar in de kerk. Er wordt over de meest uiteenlopende onderwerpen uit het leven en alle dag gesproken. De bijbel is de leidraad voor deze gesprekken.

Het wordt als zeer leerzaam ervaren om bepaalde bijbelgedeelten gezamenlijk verder uit te diepen om er met elkaar van te leren. Het is bijzonder prettig om er zo met mannen over te praten.

Welkom
Actueel:
Alle gemeentelijke activiteiten gaan, in het kader van het coronavirus, voor onbepaalde tijd niet door

De diensten zijn elke zondag vanaf 10:00 uur online beschikbaar via YouTube, zoeken op Baptisten Pernis