Baptisten Gemeente Pernis Logo

Baptistengemeente Pernis

 
     
"Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij."
Mattheus 19:14
  Kinderen, jeugd en jongeren.

Creche:

Tijdens alle Erediensten is er natuurlijk ook een creche voor de kleintjes. Allerlei soorten speelgoed en hele leuke jufs om hen bezig te houden.

Zondagsschool:

De zondagsschool is voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 en wordt gehouden tijdens de dienst.

We beginnen met elkaar in de dienst en komen voor de zegen weer terug in de dienst. We beginnen het zondagsschooluurtje vaak met liedjes te zingen en we kletsen wat met elkaar. Na het luisteren naar een Bijbelverhaal gaan we meestal een werkstukje maken of een spel doen of met z'n allen een quiz doen. Met sommige feestdagen zingen we een liedje in de dienst en met de Adventzondagen mag één van de kinderen een gedichtje opzeggen en de kaars aansteken. Met Kerst vieren we ons eigen kerstfeest, meestal is dat de zondag voor Kerst. We doen dan vaak een musical en nodigen dan de gemeente uit om te komen kijken. We doen ook regelmatig een zendingsproject bijvoorbeeld: "Operatie Schoenendoos". We vullen dan schoenendozen met pennen, potloden, kleurboeken, zeep, tandpasta en speelgoed. De trouwe bezoekers van de zondagsschool krijgen met hun verjaardag een mooi leesboek en we vieren dan een klein feestje met slingers en al.

Bijbelklas:

Voor de kinderen vanaf de brugklas tot ongeveer 14 jaar is er de Bijbelklas.

In de Bijbelklas wordt er samen met de kinderen uit de Bijbel gelezen en gebeden. Er worden spelletjes gedaan, films gekeken en er wordt met elkaar gepraat en naar elkaar geluisterd over wat het geloof voor de kinderen betekent. De Bijbelklas is iedere 1e en 3e zondag van de maand.

Tijdens de zomervakantie is er alleen de eerste en laatste zondag zondagsschool en bijbelklas.

Rock Solid:

There is nothing like it!

Sinds augustus 2007 is er in Pernis een echte Rock Solid club.
Met de dynamische, interactieve en leerzame programma's van Youth for Christ is de club een uitdaging voor elke deelnemer en zeker ook voor de leiding.
Op een ontspannende manier biedt de club de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Ontmoeting vinden wij belangrijk, omdat het de basis van elke relatie is. Relationeel jeugdwerk is wat we daarom willen. Kijk voor meer informatie over Rock Solid op www.yfc.nl.

Jongeren raden we aan een kijkje te nemen op (zie bij overige links): http://www.yfc.nl/endekerk/tienerprogrammas/rocksolid.html

Iedereen tussen de 12 en 16 jaar is om de 2 weken op vrijdagavond om 1 minuut over halfacht welkom in de JVR, Burgemeester van Esstraat 46.

Impuls:

Impuls is een jongerengroep van 18 tot 35 jaar en komen 1x in de 3 weken in de huiskamer bij elkaar om;
- samen uit de bijbel te lezen
- samen de bijbel leren begrijpen
- samen het leven te delen
- samen gemeente van Jezus Christus zijn.

De jongerengroep is een interkerkelijke groep die geinitieerd wordt door de Hervormde Gemeente en de Baptisten Gemeente van Pernis. Deze groep vormt dan ook een brug tussende jeugdgroepen Rock Solid en Reflax en de Gemeente Groei Groepen.
We vinden het belangrijk om tegemoet te komen aan de vraag van een aantal jongeren om een groep te formeren waar je aan de ene kant meer leert over de Bijbel en jezelf kunt verdiepen in geloof en aan de andere kant dit geloof kunt delen met leeftijdgenoten.

Reflex:

Wij zijn een jeugdgroep voor jongeren van 14 t/m 19 jaar. Wij komen op zondag 1 keer in de 2 weken bij elkaar om te kletsen, geinen, discuseren en na te denken over dingen die ons bezighouden. 1 Keer per jaar gaan we op kamp met elkaar, wat elk jaar weer echt supergaaf is!! Tussendoor vinden wij het leuk om leuke dingen met elkaar te doen, zoals bowlen, gourmetten, bbq'en, naar het strand, gewoon om het leuk te hebben met elkaar!! Op die momenten kom je ook tot gesprekken die je echt kunnen helpen!
Kom een keer kijken!!!

Welkom
Actueel:
Alle gemeentelijke activiteiten gaan, in het kader van het coronavirus, voor onbepaalde tijd niet door

De diensten zijn elke zondag vanaf 10:00 uur online beschikbaar via YouTube, zoeken op Baptisten Pernis