Baptisten Gemeente Pernis Logo

Baptistengemeente Pernis

 
     
"Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij."
Mattheus 19:14
 
Geschiedenis gemeente

LEES DIT AANDACHTIG!
A.s. Dinsdag 8 maart 1938 des avonds om half acht hoopt de Baptistengemeente te Pernis zich te vestigen in Gebouw Pastoriedijk 326b. Op deze openingsavond hopen voor te gaan Ds. J.A. Monsma en Ds. D. Slort. Vriendelijk wekken wij u op deze avond bij te wonen.

Met bovenstaande tekst begon de advertentie van de vestiging van de baptistengemeente te Pernis. Voordat het zover was is er een periode aan vooraf gegaan die in het teken stond van evangelisatie, vooral gestimuleerd door ds. Slort. Hij werkte in die tijd voor de Stadszending.

In het begin van de dertiger jaren was ook in Rotterdam-Zuid, net als in meerdere grote steden, een zogenaamde 'Stadszending' werkzaam. Als evangelist was Douwe Slort (afkomstig uit Den Helder) aan deze arbeid verbonden die door het beleggen van o.a. openluchtsamenkomsten vele honderden mensen bereikte. Velen kwamen door deze arbeid tot persoonlijk geloof. Zij vormden een groep in Rotterdam-Zuid waarin ook het verlangen naar gemeentevorming en doop ontstond.

Ds. Slort drong er bij deze kring op aan om over te gaan tot vorming van een baptistengemeente. Deze opvatting, die steeds meer gehoor kreeg, werd natuurlijk niet door allen gedeeld. Het bestuur van de Stadszending zag deze ontwikkeling niet zo zitten en trok zich terug. Tenslotte maakten ongeveer 50 personen zich van de Stadszending los en besloten over te gaan tot stichting van een baptistengemeente. De gemeente Rotterdam-Zuid werd op 27 november 1935 geïnstitueerd en sloot zich spoedig daarop aan bij de Unie. Ds. Slort werd als voorganger aan de gemeente verbonden.

Na een tentcampagne (1932) met evangelist br. Looi, werd in 1933 vanuit de toen nog bestaande Stadszending gewerkt in Pernis. Het begon op een avond in september 1933 toen er in gebouw Rehoboth een evangelisatie-avond werd gehouden door br. Slort. Daarop kwamen mensen tot geloof. Het contact met de jonge gemeente in Rotterdam-Zuid betekende dat men in Pernis meteen een evangelisatie-post had.

In Pernis begon de behoefte te groeien aan eigen samenkomsten. Dit resulteerde dan ook in het voorstel van ds. Slort dat men in Pernis zou moeten nadenken over het vormen van een eigen gemeente want inmiddels waren meerderen van de groep baptist geworden.

Met dit voorstel stonden br. en zr. De Man, br. en zr. De Haan, zr. Verhagen-Schilperoort, zr. van der Steen-Vuyk en br. Lefeber voor een moeilijke beslissing. Maar men bleef niet stilzitten: bidden en werken vormden stimulerende factoren en op zaterdag 26 februari 1938 was men voor de eerste Baptistenledenvergadering bijeen ten huize van br. en zr. De Man. Inmiddels was de groep aangevuld met br. Verhagen (een oud heilssoldaat) en br. Giele. Besproken werd: het stichten van de baptistengemeente Pernis. Tijdens deze ledenvergadering werden er verschillende zaken geregeld zoals het feit dat de onkosten met elkaar gedragen zouden worden en dat ieder lid naar vermogen een (wekelijkse) bijdrage zou leveren.

Ook werden er die avond een ouderling (br. H. Verhagen), een diaken (br. L. de Man) en een secretaris (br. A. de Haan) gekozen. Ds. Slort werd als voorzitter gekozen. Hij stelde voor om 2x per week een preekbeurt te houden en wel op zondagmiddag om 14.45 uur en dinsdagavond om 19.30 uur. Hij voegde eraan toe dit het eerste jaar gratis te doen.

Er werd ook begonnen met het zondagsschoolwerk waarvan zr. B. de Man-v.d. Steen en zr. Boone samen de leiding hadden. Het vieren van het Heilig Avondmaal zou eens per drie maanden plaatsvinden. En nu nog accomodatie.
Men kon een mooie zaal huren aan de Pastoriedijk maar voor de inrichting was geld nodig. Dat werd geleend. Met veel zorg en toewijding werd de zaal in orde gemaakt. De op 26 februari 1938 opgerichte baptistengemeente vestigde zich, middels de officiële opening van de zaal aan de Pastoriedijk, definitief op dinsdagavond 8 Maart 1938 te Pernis.

Met het vertrek van ds. Slort in 1942 uit de gemeente Rotterdam-Zuid (naar Delfzijl) en de komst van ds. J.A. Scholte die een deel van zijn tijd aan de gemeente in Pernis besteedde, ging het werk verder. De Evangelisatie Commissie der Unie (ECU) schonk veel aandacht aan het stichten van plaatselijke gemeenten. Daartoe werkten o.a. br. M.N. Looye en br. R. Reiling in Pernis. De tijd dat deze mensen hier werkten was echter te kort waardoor het werk dikwijls stagneerde. Op het verzoek om een vaste (gehuwde) werker kreeg de gemeente in Pernis br. K. Baptist toegewezen.

De tijd dat ds. Baptist in Pernis heeft gewerkt was een zegenrijke periode en het was dan ook jammer dat ds. Baptist met zijn gezin in 1949 naar Canada vertrok. In deze korte periode vonden 2 belangrijke gebeurtenissen plaats. Allereerst de officiële instituering van de gemeente Pernis in januari 1947 (en spoedig daarna aangesloten bij de Unie). Ten tweede de eerste doopdienst op Pernisser grondgebied. Voor het eerst werd er in Pernis gedoopt, volgens de doopbediening zoals die gebruikelijk is bij baptisten, op 5 oktober 1947. De situatie: een garage en een grote ijzeren bak gevuld met door grote ketels verwarmd water. Het was een bijzondere dag voor de kleine gemeente in Pernis.

In vogelvlucht nu verder over de geschiedenis van de gemeente Pernis: De verdere jaren werden gekenmerkt door evangelisatie. De leden van de nog jonge gemeente waren zich ervan bewust dat evangeliseren noodzakelijk was. Bijna ieder lid was op de één of andere manier bij dit werk betrokken. Er werd niet alleen in Pernis gewerkt maar alle plaatsen van Pernis tot Hellevoetsluis en de Hoekse Waard werden bezocht. Er werd vanaf de jaren vijftig flink aan colportage gedaan in Pernis, Hoogvliet en Spijkenisse. De gemeente groeide gestaag en de dominees M. de Jong, H. Sikkema en G. Pflaum kwamen en gingen. Het zaaltje aan de Pastoriedijk werd te klein en eind jaren zestig werd uitgeweken naar het jeugdgebouw van de Gereformeerde kerk aan de Burgemeester van Esstraat. Met het vertrek van ds. Pflaum in 1976 en het bedanken van wijlen ds. A. Visscher voor het op hem uitgebrachte beroep, stelde de gemeente zichzelf de keuze: óf een eigen gebouw óf een eigen voorganger. De leden besloten voor het eerste te kiezen: een eigen gebouw.

Na enige tijd kon met hulp van de Unie Bouw Stichting (UBS) een bouwvallige boerderij aan de Ring worden aangekocht. Deze boerderij werd gesloopt en de gemeente bouwde haar eigen kerk. Op 17 oktober 1981 is ontmoetingscentrum De Heuvel in gebruik genomen en het kerkgebouw functioneert tot op de dag van vandaag als huisvesting voor de baptistengemeente Pernis.

Welkom
Actueel:
- Zondag 2 februari, Ds. P. Wijchers
- Zondag 9 februari, Ds. A. Stellingwerf
- Zondag 16 februari, Ds. C. Bartelink
- Zondag 23 februari, Br. C. 't Hart
- Zondag 1 maart, Ds. A. Stellingwerf

Agenda