Baptisten Gemeente Pernis Logo

Baptistengemeente Pernis

 
     
"Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij."
Mattheus 19:14
 
Gemeente Groei Groepen (GGG)

Vanuit het gemeenteopbouwproces bleek dat er bij de gemeente een verlangen was om elkaar naast de zondagse bijeenkomst ook op een ander moment te ontmoeten. Op deze wijze kan gestalte worden gegeven aan de visie van de gemeente: Een missionaire gemeente zijn. Hierdoor ontstaat er een groei naar binnen, maar ook naar buiten.

De kringavonden die in oktober 2004 van start zijn gegaan, worden op een doordeweekse dag gehouden.

Praten over geloof en leven, verdiepen in het woord van God, samen bidden en aandacht hebben voor elkaar zijn dan ook de rode draden die door deze avonden heen lopen.

Tenslotte om aan te geven hoe belangrijk het is dat u/jij er ook bij bent een illustratie:

Wij gelovigen zijn als kooltjes in het vuur. Door de gave van het geloof mogen we brandend zijn. We kunnen ons alleen brandend houden als we bij elkaar komen om elkaar te verwarmen. Doen we dat niet, dan dooft het vuur in ons. Als we dicht bij elkaar blijven, zullen we hard gaan gloeien.

Onze wekelijkse kerkgang en andere momenten van samenzijn helpen ons hierbij, maar wij hopen dat ook de kringavonden hiertoe mogen bijdragen.

Er zijn totaal 2 kringen te weten 1 in Pernis en 1 in Rotterdam-Zuid.

Welkom
Actueel:
Alle gemeentelijke activiteiten gaan, in het kader van het coronavirus, voor onbepaalde tijd niet door

De diensten zijn elke zondag vanaf 10:00 uur online beschikbaar via YouTube, zoeken op Baptisten Pernis